AnaCredit

In het kort

AnaCredit is de naam van een project dat opgezet en uitgevoerd wordt door het ESCB (European System of Central Banks). Het doel is om een dataset te creëren met gedetailleerde informatie over zakelijk verstrekte kredieten door iedere bank in de euro-zone.
De data dat opgeleverd moet worden is voor ieder land gelijk, waardoor de data kan worden samengevoegd en geschikt is voor analyses.
Het besluit om AnaCredit te starten is gemaakt in februari 2014 en de eerste datasets moeten worden geleverd in september 2018. De eerste testsets daarentegen dienen al in maart 2018 te worden aangeleverd.
 

Doelstelling

Het doel van de dataset is om gevolgen van en triggers voor het monetair beleid te analyseren, een beter risico-beheer te voeren en om te kijken of banken financieel stabiel zijn/blijven.
Doordat AnaCredit een heel hoog detail-niveau verwacht van de op te leveren data, is ze ook erg geschikt voor het uitvoeren van de bancaire supervisie, maar hiervoor is ze niet bedoeld en bevat ook geen speciale eisen daartoe.

Wie

Alle landen van de eurozone moeten meedoen en de overige landen die niet in de eurozone zitten, maar wel onderdeel uitmaken van de Europese Unie hebben de mogelijkheid om mee te doen. In elk geval Denemarken en Zweden hebben al aangegeven te zullen deelnemen.
Ieder financieel instituut dat gevestigd is in een deelnemend land of een filiaal heeft in het land, is verplicht mee te doen.
Uitzondering geldt voor zeer kleine instellingen. Ieder land mag zelf regels opstellen om te bepalen wat de definitie is van deze instellingen. Echter het totaal van de uitzonderingen mag niet meer betreffen dan 2% van het totale uitstaande vermogen. Dit om te voorkomen dat landen met veel kleine instellingen een onvoldoende volledig beeld opleveren naar de ESCB.
Iedere deelnemende instelling hoeft enkel te rapporteren over de niet natuurlijke persoon klanten. Met andere woorden de zakelijke klanten.

Wat

Van iedere zakelijke klant worden alle lening- en depositio-gegevens aangeleverd met uitzondering van de krediet-derivaten en de off-balance-sheet producten (bv. operational lease).
Het betreft de volgende producten:

  • Deposito's met uitzondering van de reverse repurchase overeenkomsten;
  • Overstanden;
  • Credit Card limieten;
  • Revolverende kredieten anders dan overstanden en credit card limieten;
  • Kredietlijnen anders dan revolverende kredieten;
  • Reverse repurchase overeenkomsten;
  • Handelstegoeden;
  • Financial leases en
  • Overige leningen.

Indien het totale uitstaande gecommiteerde limiet van een klant kleiner is dan 25.000 euro, dan hoeft er over deze klant niet gerapporteerd te worden. Is de totale limiet meer dan 25.000 euro, dan dienen alle deposito's en kredieten gerapporteerd te worden, ongeacht hun hoogte.

Per lening worden er 94 kenmerken en 7 identificatie-velden gevraagd.

Frequentie

Er dient maandelijks en per kwartaal gerapporteerd te worden.
Het eerste maandelijkse- en kwartaal-rapport moet op 30 september 2018 worden ingediend.