Glossary

Deposito

Financiële middelen die in bewaring zijn gegeven bij een bank. Onder deposito-product wordt meestal een spaarrekening verstaan met een vaste looptijd- en rente-afspraak.

ESCB

European System of Central Banks. Dit Europees Stelsel van Centrale Banken bestaat uit de ECB en alle centrale banken van de Europese Unie. Dit is dus breder dan alleen de euro-zone.

Kredietlijn

Kredietlijn is een verzamelterm voor diverse soorten kredieten. De overeenkomst is dat het limiet vooraf is afgesproken en ook de manieren van opnemen en terugbetalen. De klant kan op het moment waarop het krediet nodig is beslissen volgens welke methode het geld wordt opgenomen. Een veel voorkomende kredietlijn is de combinatie tussen een kaskrediet (hoge rente, meestal geen onderpand) en een niet-revolverend krediet met onderpand (lage rente). Het kaskrediet heeft een rente die maandelijks kan wijzigen, het niet-revolverende krediet houdt de rente van de dag van opnemen tot aan het einde van de terugbetaling.

Off-balance sheet product

Activa en Passiva producten die niet op de balans van een bedrijf staan, maar wel een belangrijk onderdeel vormen voor het functioneren van het bedrijf. Denk hierbij aan operational lease van machines, deze staan niet vermeld aan de activa zijde en 'slechts' de betalingen staan vermeld aan de passiva-zijde van de balans.

Reverse repurchase overeenkomst

Een overeenkomst waarbij aandelen of risico's worden aangekocht door een partij met de overeenstemming dat dit op een later moment weer wordt teruggekocht door de oorspronkelijke eigenaar tegen een hogere prijs.

Revolverende kredieten

Leningen, waarbij het afgeloste deel opnieuw opgenomen mag worden. Het meest voorkomende revolverende krediet is de rekening-courant-krediet, ook wel roodstand genoemd.